posuňte svou němčinu

O úroveň výš

Řekněte mi, jestli se vám tohle už stalo: pilně se učíte němčinu, ale když mluvíte s rodilým mluvčím, máte najednou strach něco říct. Necítíte se v té situaci komfortně. Raději řeknete méně, než abyste chybovali. Tohle se dá opravdu změnit! Mé kurzy vám v tom pomohou. Provedu vás o stupeň výš a pomůžu vám nabýt tolik potřebnou jistotu a rutinu.
Je totiž jen jedna šance udělat dobrý první dojem!

solidní znalost němčiny vám pomůže na vaší životní cestě

otevřou se vám nové možnosti 

zvýšíte si sebevědomí při komunikaci s rodilými mluvčími

A jeden bonus navíc: čím lépe budete umět německy, tím víc vás to bude bavit

jak pracuji?

Provedu vás do vyšší jazykové úrovně efektivně a v souladu s vašimi potřebami.

Na začátku každého kurzu si ujasníme, co je vaším cílem, proč se němčinu chcete naučit a také v jakém časovém horizontu. Nejlépe je opřít se o výsledky testu jazykové úrovně, který doplníme krátkým rozhovorem v němčině.

A můžeme začít!

V každé, i té úplně začátečnické, budeme mluvit německy. Zaměříme se na všechny složky jazyka- mluvení a výslovnost, porozumění mluvenému i čtenému slovu, poslechu i písemnému projevu. Poměr těchto složek samozřejmě přizpůsobíme vašim potřebám. Zaměříme se na slovní zásobu, kterou skutečně využijete. Jsem pevně přesvědčená, že člověk dosahuje úspěchu rychleji, když dělá věci, které ho baví. Proto pro vás připravuji zábavná cvičení, aktuální témata. Tak totiž člověk ani nevnímá, že se něco učí.  Jak říká jedno německé přísloví "Übung macht den Meister". Člověk musí hodně trénovat, aby něčeho dosáhl nebo se zlepšil.  

Posuňte se na vyšší jazykovou úroveň

za jeden rok nebo za dva

intenzivně

3 x 28.000 kč

3 semestry/rok

2 x 90 minut výuky týdně

online nebo prezenční forma výuky

efektivní cvičení individuální přístup

pomalejší tempo

6 x 14.000 Kč

6 semestrů/2 roky

1 x 90 minut výuky týdně

online nebo prezenční forma výuky

efektivní cvičení, individuální přístup a tempo

reference

S výukou němčiny od paní Koníčkové jsem byl velmi spokojený. S její pomocí jsem byl dostatečně připravený na maturitní zkoušku z německého jazyka, jazykovou zkoušku Deutsches Sprachdiplom II na úrovni C1 a zároveň i na přijímací zkoušky na vysokou školu. Na každou lekci jsem měl předem k dispozici skvělé materiály k výuce, díky kterým jsem se mohl na lekce připravovat z domova. Líbila se mi flexibilita a využívání moderních prostředků při výuce, např. možnost online lekcí přes Google meet. 

Adam Šticha
student, Ústav translatologie FF UK

reference

"After working with Quinn, I was able to carve 10 hours off my work week while doubling my income. After working with Quinn, I was able to carve 10 hours off my work week while doubling my income."

jméno příjmení

Máte otázky?

V pořádku, mám odpovědi.

Nejlépe je udělat si test jazykové úrovně. Doporučuji ho doplnit o krátký rozhovor v němčině, abyste si byli jisti i komunikační složkou jazyka. To většinou postačí k správnému zařazení dle Společného evropského referenčního rámce.

To se může samozřejmě stát. Lekce lze omluvit v 24 hodinovém předstihu. Po dohodě najdeme náhradní termín konání lekce. Z důvodu zachování návaznosti celého kurzu nelze větší počet lekcí přesouvat do dalšího semestru.  

Na začátku každého kurzu společně stanovíme Váš osobní cíl výuky a dle toho Vám navrhnu výukový materiál. Většinou se jedná o učebnici doplněnou pracovním sešitem od předních nakladatelství. Ostatní materiály Vám budu v průběhu kurzu zasílat on-line.

Lekce probíhají on-line formou přes předem dohodnutou platformu. Většina platforem poskytuje kvalitní možnosti, které jsou pro tuto formu výuky vhodné. A samozřejmě se můžeme setkávat osobně v mé učebně, příp. obě formy kombinovat.- 

I v případě, že Vám byla diagnostikována dyslexie, dysgrafie nebo dysortografie, můžete se na mě s důvěrou obrátit. S výukou dyslektických či dysgrafických studentů mám zkušenosti. Navíc je z mého pohledu individuální forma výuky nejvhodnější, poskytuje bezpečný a klidný prostor.

Domluvte si první konzultaci

Ráda se s vámi setkám- abychom doplnili test jazykové úrovně o krátký rozhovor v němčině nebo abyste mi přiblížili vaši představu a potřeby.

Během každé lekce dělám maximum pro to, abych pomohla svým studentům na jejich cestě za lepší znalostí němčiny. A pozitivní feedback, který od nich dostávám, mě motivuje dál zlepšovat lektorské kvality. 

Menu

home

test

o mně

služby

obchod

kontakt

Služby

upevnění úrovně

o úroveń výš

podpora na cestě

instagram

© 2023 web s láskou od lucieS | gdpr | site credit

zpět nahoru